Rekonštrukcia BD Štefánikova 22

Rekonštrukcia BD Štefánikova 22 Miesto stavby: Trnava Veľkosť pozemku: 1619,7m2 Zastavaná plocha celková: 688,5m2 Úžitková plocha: 1936,3m2 Projekt: 2022   Bytový dom na Štefánikovej ulici pozostáva z pôvodného meštianskeho domu, ktorý tvorí priečelie do Štefánikovej ulice za podjazdom sa nachádza prístavba dvorového krídla. Oba objekty sú tesne pred havarijným stavom. Snahou bolo obnoviť priečelie meštianskeho domu…

Interiér bytu – Štefánikova 22

Interiér bytu – Štefánikova 22 Miesto stavby: Trnava Úžitková plocha: 160,5m2 Projekt: 2023   Interiér jedného z mezonetových bytov v BD Štefánikova, ktorého dizajn sa nesie v štýle modernej interpretácie 30-tych rokov minulého storočia v jednotnej farebnosti neutrálnych  pastelových farieb v kombinácii s tmavšími odtieňmi dreva doplnené o dizajnové klasiky ako vo forme zariaďovacích predmetov tak aj osvetlenia. Jednoduchá materialita využívajúca prírodné…

Zubná klinika – SK Dental

Zubná klinika – SK Dental Miesto stavby: Trnava Úžitková plocha: 723,9m2 Projekt: 2022 Realizácia: 2022 – 2023   Zadaním bolo vytvoriť dispozičný návrh a následne projekčnú dokumentáciu ku kompletne vybaveným zubným ambulanciám. Prevádzka je rozdelená na dve samostatné kliniky, kde sa nachádza dokopy 13 samostatných zubných ambulancií a ich potrebné zázemie, röntgen, recepcia, zasadačky a denné miestnosti pre…

Rekonštrukcia RD Š

Rekonštrukcia RD Š Miesto stavby: Opoj Veľkosť pozemku: 1184,5m2 Zastavaná plocha celková: 261,5m2 Úžitková plocha: 300,3m2 Projekt: 2022   Rekonštrukcia rodinného domu spočívala v prehodnotení dispozičnej schémy domu, ktorý je rozdelený do 5 výškových úrovní centrálnymi dvojramenným schodiskom. Podmienkou bolo vytvorenie samostatnej bytovej jednotky s prístupom z ulice a možnosťou prepojenia so záhradou. Na zvýšenom prízemí sa nachádza denná…

RD S W.Schiffera

RD S W.Schiffera Miesto stavby: Trnava Veľkosť pozemku: 1005,5m2 Zastavaná plocha celková: 452,9m2 Úžitková plocha: 252,5m2 Projekt: 2022 Realizácia: 2023 –   Návrh rodinného domu je založený na racionálnej dispozícii s obytnými miestnosťami smerovanými na západ. Za priebežnou stredovou nosnou stenou sa nachádza priamočiare schodisko a v časti na východ sú rozmiestnené obslužné priestory a sociálne zázemie. Dom…

RD H Rajčúrska

RD H Rajčúrska Miesto stavby: Modranka Veľkosť pozemku: 1523,5m2 Zastavaná plocha celková: 442,0m2 Úžitková plocha: 407,8m2 Projekt: 2021 Realizácia: 2021 –   Rodinný dom je osadený v hornej časti svahu. Jedná sa o jednoliatu hmotu – kváder, osadený na solídnej železobetónovej podstave z ktorého sú vyberané polátriá na presvetlenie. Levituje položené na priznaných železobetónových rebrách. Suterénna časť je…

RD M Podolky

RD M Podolky Miesto stavby: Biely Kostol Veľkosť pozemku: 972,1m2 Zastavaná plocha celková: 369,5m2 Úžitková plocha: 250,9m2 Projekt: 2021   Navrhovaný dom je rozdelený na dve časti striktne rozdelené na dennú a nočnú zónu, ktoré sú prepojené krídlom obsahujúcim kuchyňu a technické zázemie. Tento medzipriestor vytvára súkromné átrium, ktoré je filtrom medzi detskými izbami a obývacou časťou a tiež presvetľuje…

Rekonštrukcia RD K Spiegelsaa

Rekonštrukcia RD K Spiegelsaa Miesto stavby: Trnava – Spiegelsaal Veľkosť pozemku: 762,8m2 Zastavaná plocha dom: 149,3m2 Zastavaná plocha celková: 246,7m2 Úžitková plocha: 243,3m2 Projekt: 2021   Zadanie od klienta bolo obnoviť starší rodinný dom do pôvodnej podoby podľa originálnych výkresov. Bolo potrebné odstrániť nánosy prístavieb a prerábok a zachovať hodnotné detaily akými sú rímsy, detail odvodnenia strechy…

RD Č W.Schiffera

RD Č W.Schiffera Miesto stavby: Trnava Veľkosť pozemku: 870,6m2 Zastavaná plocha celková: 303,9m2 Úžitková plocha: 216,1+31,8m2 Projekt: 2021 Realizácia: 2022 –   Koncept rodinného domu reflektuje orientáciu s kompozíciou do L a vytvára krytý priestor dvora a záhrady od okolitej zástavby s orientáciou hlavných priestorov na juhozápad. Jedná sa o prízemný dom so zdvihnutou časťou obývačky, slúžiacou na…

Rekreačný areál – Country Saloon

Rekreačný areál – Country Saloon Miesto stavby: Senec – Slnečné jazerá Veľkosť územia: 2295m2 Zastavaná plocha: 357,8+221,7+79,4m2 Projekt: 2021   Riešené územie je súčasťou etablovanej prevádzky reštaurácie Country Saloon na Seneckých jazerách. Predmetom riešenia bola urbanistická koncepcia a rozmiestnenie jestvujúcich hracích prvkov a rozšírenie kapacít pre vonkajšie sedenie pod krytými bioklimatickými pergolami. Požiadavkou bolo tiež doplniť areál…