Rekonštrukcia RD K Spiegelsaa

Miesto stavby: Trnava – Spiegelsaal
Veľkosť pozemku: 762,8m2

Zastavaná plocha dom: 149,3m2
Zastavaná plocha celková: 246,7m2
Úžitková plocha: 243,3m2
Projekt: 2021

 

Zadanie od klienta bolo obnoviť starší rodinný dom do pôvodnej podoby podľa originálnych výkresov. Bolo potrebné odstrániť nánosy prístavieb a prerábok a zachovať hodnotné detaily akými sú rímsy, detail odvodnenia strechy za zalomenou škridlou a kamenný sokel. Dom má výraznú osovú kompozíciu, ktorú sme sa snažili podporiť aj dispozíciou. Z časti záhrady je navrhnutá prístavba s obkladom z profilovaného plechu a vnútrom z dreveného obkladu, ktorá obsahuje schodisko so vstupom a terasu prepojenú z kuchyňou. Nad kuchynským ostrovom je otvorená galéria so strešnými oknami na presvetlenie kuchynskej časti vzhľadom na orientáciu na severozápad.

Na poschodí sa nachádzajú obytné miestnosti a dve detské izby so spoločnou kúpeľňou umiestnenou v štítovom vikieri smerom do ulice.