O nás

Ateliér bol založený v roku 2012 v Trnave architektom Petrom Hanzlíčkom a spolupracujeme s viacerými architektmi a umelcami.

Máme široké spektrum záujmu. Návrhy spracovávame v rôznom rozsahu a podrobnosti, od nábytkového solitéru, cez interiér, architektúru, až po urbanistickú štúdiu. Našou obľúbenou témou sú rekonštrukcie rôzneho druhu v zmysle, „dať veciam novú funkčnú a obsahovú náplň a plnohodnotne ich znova zapojiť do života, pri zachovaní ich pôvodnej hodnoty“.

Spolu s klientom, ktorého sa snažíme čo najviac integrovať do procesu navrhovania, nám ide o dosiahnutie optimálneho riešenia a vytvorenia diela, ktoré bude zohľadňovať jeho reálne potreby, možnosti a danosti prostredia. Výsledkom by malo byť originálne, pravdivé, funkčné a nadčasové riešenie, ktoré bude prínosom ako pre objednávateľa, tak pre okolie.

FOTO - IMG_4941 - orez cb 1050_2

PETER HANZLÍČEK, Ing. arch.
autorizovaný architekt SKA, reg. číslo: 2177 AA
+421 905 950 355
peter.hanzlicek@phaad.sk

FOTO - Lukas - orez cb 1050

LUKÁŠ KOPIAR, Ing.
architekt

Peta_web

PETRA SRNKOVÁ, Ing. arch.
architekt

Ateliér

Ľudmily Podjavorinskej 30
917 01 Trnava

Fakturačné údaje

PHAAD s.r.o.
Vančurova 6204/44
917 01 Trnava
Slovenská republika
IČO: 51485737
DIČ: 2120754911
IČ DPH: SK2120754911