Rekonštrukcia BD Štefánikova 22

Miesto stavby: Trnava
Veľkosť pozemku: 1619,7m2
Zastavaná plocha celková: 688,5m2
Úžitková plocha: 1936,3m2
Projekt: 2022

 

Bytový dom na Štefánikovej ulici pozostáva z pôvodného meštianskeho domu, ktorý tvorí priečelie do Štefánikovej ulice za podjazdom sa nachádza prístavba dvorového krídla. Oba objekty sú tesne pred havarijným stavom. Snahou bolo obnoviť priečelie meštianskeho domu do pôvodného stavu so zachovaním špecifických detailov, zachovať členenie okien a obnoviť celkový výzor domu. V rovnakom duchu je riešená aj rekonštrukcia dvorového krídla spolu s korunnou rímsou nad  ktorou sa nachádza nadstavba so šikmou strechou a veľkorozmernými vikiermi s balkónmi v hlavných obytných častiach.

Objekt meštianskeho domu si zo strany Štefánikovej ulice zachováva svoj pôvodný charakter v celom profile fasády. Okná v spodnej časti parteru sú drevené s tmavou lazúrou a okná jednotlivých bytov sú v úprave slonovinovej kosti. Zachované ostávajú aj detaily zábradlia. Strešná rovina je z klasickej bobrovky s rovným rezom spolu s medeným nástrešným žľabom a zvodmi. Z dvorovej časti je už strešná rovina doplnená o vikiere v mezonetových bytoch najvyššieho podlažia, v časti obytných miestností. Jednotlivé krídla meštianskeho domu sú na 4. nadzemnom podlaží preklenuté terasovou konštrukciou, ktorá vytvára pobytové priestory pre mezonetové byty a taktiež zabezpečuje prestrešenie pavlače a pobytovej terasy na spodných podlažiach. Dvorová časť slúži pre parkovanie rezidentov so striedavou výsadbou.