Rekreačný areál – Country Saloon

Miesto stavby: Senec – Slnečné jazerá
Veľkosť územia: 2295m2
Zastavaná plocha: 357,8+221,7+79,4m2
Projekt: 2021

 

Riešené územie je súčasťou etablovanej prevádzky reštaurácie Country Saloon na Seneckých jazerách. Predmetom riešenia bola urbanistická koncepcia a rozmiestnenie jestvujúcich hracích prvkov a rozšírenie kapacít pre vonkajšie sedenie pod krytými bioklimatickými pergolami. Požiadavkou bolo tiež doplniť areál o novostavbu krytého detského ihriska a vyhliadkovú vežu so suchým toboganom a preliezkovými sitami, ktorá bude umiestnená ako rekonštrukcia na mieste existujúceho toboganu. Kryté detské ihrisko je riešené ako monolitická železobetónová stavba s kruhovými otvormi rôznych priemerov s predsadenou konštrukciou pre popínavú zeleň, ktorej celý pôdorys je maximálne variabilný pre vytvorenie rôznych typov vnútornej náplne. Vyhliadková veža s preliezkovými sitami a suchým toboganom v mieste pôvodných pilierov toboganu je oceľová konštrukcia na pôdoryse nepravidelného päťuholníka s 5 úrovňami, z ktorým sú 4 určené pre sieťové preliezky a najvyššia úroveň ako vyhliadka so nástupom do suchého toboganu.