Sídlo spoločnosti – L.A.D. plus 3

Miesto stavby: Trnava
Zastavaná plocha: 1054,6m2
Úžitková plocha: 1417,5m2
Projekt: 2020

 

Zadanie pre nové sídlo spoločnosti spočívalo v zjednodušení konštrukcií a jednotlivých detailov pre umožnenie použitia prefabrikovaných riešení z ohľadom na prebiehajúce zdražovanie všetkých stavebných tovarov počas Covidovej situácie. Stavba zostala rovnakom pôdoryse s takmer identickou dispozíciou. Jedinou podstatnejšou zmenou je prepojenie jednotlivých traktov na druhom nadzemnom podlaží do súvislého objemu. Hlavným motívom bolo zachovať racionálnu dispozíciu a členenie nosných konštrukcií so zachovaním princípu použitia čo najväčšieho portfólia produktov spoločnosti.