Sídlo spoločnosti – L.A.D. plus 2

Miesto stavby: Trnava
Zastavaná plocha: 1021,0m2
Úžitková plocha: 1263,4m2
Projekt: 2020

 

Zadaním bolo vytvoriť reprezentatívnu novostavbu ako prístavbu k pôvodnému objektu na jestvujúcom pozemku spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom strešných konštrukcií a komponentov koncovým zákazníkom. Jedná sa o rozšírenie kancelárskych kapacít s vytvorením školiaceho strediska pre zamestnancov a doplnenie chýbajúceho sociálneho zázemia a prezentačných priestorov pre zákazníkov firmy. Zámerom bolo na stavbu využiť čo najviac prvkov ktoré sa nachádzajú v portfóliu spoločnosti a priznať ich konštrukčne. Objekt dostal šikmú strechu s dvoma veľkorozmernými vikiermi a v strede s pobytovou terasou, ktorá plní aj funkciu presvetlenia kancelárskych priestorov nachádzajúcich sa pod ňou. Štítové fasády sú doplnené o vertikálne tieniace drevené lamely a predpolie objektu je riešené ľahkou prestrešenou ochodzou na zdvojených drevených stĺpikoch. Dispozične sa jedná o vstupné foyer s obývačkou pre zákazníkov, neformálnou rokovacou miestnosťou a pracovnými miestami predajcov v otvorenom vstupnom priestore. Nad recepciou sa nachádzajú prezentačné priestory pre zákazníkov prístupné cez točité schodisko. Šikmá strecha je riešená z CLT v kombinácii s masívnym dreveným krovom.