Shopping centrum Skalica

Miesto stavby: Skalica
Veľkosť pozemku: 24387m2
Zastavaná plocha: 5088m2
Úžitková plocha: 11971m2
Projekt: 2012
Autori: Ing. arch. Peter Hanzlíček, Ing. arch. Robert Hnát, Ing. arch. Branislav Hnát

Požiadavkou klienta bolo navrhnúť polyfunkčný objekt na obdĺžnikovom pozemku pozdĺž príjazdovej cesty do mesta Skalica. Ťažiskom mali byť prenajímateľné prevádzky obchodu a služieb situované v parteri, so športovým centrom, administratívou na poschodí, a s doplnkovou funkciou bývania.
Naším cieľom bolo veľkú hmotu objektu čo najviac odľahčiť a čo najmenej rušivo zakomponovať do danej lokality. Parter sme čo možno najviac presklili a na rohoch, od príjazdov, hlbšie zapustili. Hmotu druhého podlažia sme chceli mať čo najsubtílnejšiu, rozdelili sme ju na dva objemy: dlhý – nízky a krátky – vysoký. Na prvý sme použili motív pásového okna, s priebežnými horizontálnymi lamelami, ktoré korešpondujú s linearitou cesty. Druhý, plný, je prakticky bez zasklenia, na vyváženie kompozície. Obidve hmoty sú na nárožiach zaoblené aby nepôsobili pri príjazde „agresívne“. Strešnú krajinu sme obohatili ešte o dva kubusy, vyhliadkovej reštaurácie a bytovej časti.