Rekonštrukcia RD Trnávka

Miesto stavby: Bratislava, Kamenárska ul.
Veľkosť pozemku: 394m2
Zastavaná plocha: 124m2 + 50m2
Úžitková plocha: 234m2
Projekt: 2014
Realizácia: 2015 – 2016

Nevyhovujúce dispozičné riešenie a zlý technický stav boli dôvodom „totálnej“ rekonštrukcie domu v tichej štvrti rodinných domov v Bratislave, časti Trnávka.
Pôvodný objekt zažil už jednu rekonštrukciu v 90. rokoch a bol rozšírený o komunikačný trakt s vysunutou polkruhovou podestou schodiska z hlavnej hmoty domu. Tento moment sa nápadne podobal spôsobu stvárňovania vertikálnych komunikácii z čias funkcionalizmu, ktorý má na Slovensku určitú tradíciu a z tohoto obdobia pochádzajú hodnotné architektonické diela.
Vytvoriť dom v tomto duchu si vyžadovalo základnú hmotu vyčistiť od všetkých nánosov, vytvoriť jeden jasný ľahko čitateľný kubický tvar, aby polvalcová hmota schodiska bola čo najlepšie čitateľná. Ostatné funkčné konštrukcie domu, ako prístrešok na auto a terasa, mali pôsobiť čo najľahšie a nerušiť čitateľnosť hmoty domu, preto sme zvolili oceľovú konštrukciu so stĺpikmi a otvorenými profilmi. Jedinou „ozdobou“ fasády sú okná, ktoré sú v jednotnom module a umiestňované v určitom kroku, tiež jasný odkaz funkcionalizmu – „disciplína“.
Z dispozičného hľadiska je dom rozdelený na dennú časť – prízemie a nočnú časť – poschodie. Na docielenie našej priority, aby mal rodinný dom pokiaľ možno vždy priamy kontakt s exteriérom, sme vytvorili veľké okno do záhrady a nevýhodu zvýšeného prízemia sme vyriešili terasou, ktorá bola dorovnaná terénnym násypom a tým plynulo prechádza do zvyšku malej záhradky.