RD S Legionárska

Miesto stavby: Trnava
Úžitková plocha: 201,1m2

Projekt: 2020

 

Navrhovaný priestor interiéru nebytového priestoru je súčasťou skolaudovaného bytového domu Biela Labuť na Halenárskej ul. 18 a ťažiskový priestor s funkciou kaviarne a showroomu je orientovaný do tejto ulice, čím vytvára priestor pre spoločenské využitie v centre mesta s pridruženou funkciou obchodnej prevádzky resp. showroomu. Priestor je rozčlenený na hlavný priestor kaviarne s exponátmi a podružné priestory salóniku, hernej miestnosti, zázemia a sociálnych zariadení. Tieto sú oddelené jednoliatou stenou so vstupmi do jednotlivých miestností. Materialita a zariadenie zodpovedá atraktívnemu priestoru v centre mesta, tehlové obklady v spojení s drevom a surovým vzhľadom kovových prvkov odrážajú prirodzenú náturu motorkárskej komunity. Koncept prevádzky je rozdelený na dve časti, kde sa v kaviarenskej zóne nachádzajú fixné prvky ako bar a boxové sedenie s pridaním variabilných stolov a exponátov, pričom v časti showroomu je celý priestor variabilný čím je umožnená jeho zmena na rôzne typy príležitostí. Jedná sa o dynamickú prevádzku, ktorá prináša do centra mesta odlišný koncept kaviarne čím môže oživiť jestvujúce možnosti centra mesta.