RD – PM

Miesto stavby: Hainburg, Rakúsko
Veľkosť pozemku: 316m2
Zastavaná plocha: 121,3m2
Úžitková plocha: 178,8m2
Projekt: 2018
Autori: Ing. arch. Peter Hanzlíček, Ing. Lukáš Kopiar

 

Úzky, 8 metrový pozemok, na južne orientovanom svahu na okraji mestečka Hainburg, bol predpokladom k vzniku atypického riešenia rekonštrukcie a dostavby rodinného domu pre mladú rodinku.

Pôvodný, radový robotnícky dom z 50.tych rokov minulého storočia s úspornou, zato racionálnou dispozíciou, z kapacitných dôvodov nevyhovoval súčasným potrebám klienta. Preto sme sa rozhodli starý dom zrekonštruovať; zovňajšku ponechať jeho dobový výraz a mierku, s nutnými dispozičnými úpravami vo vnútri, a radšej pristaviť chýbajúcu časť smerom do záhrady. Novovzniknutú kompozíciu sme funkčne rozdelili na nočnú časť – pôvodný dom a dennú časť – prístavba, prepojenú s pôvodným objektom cez chodbu s polátriom, ktoré zároveň slúži na presvetlenie spodnej časti prístavby – kuchyne. Jednou z požiadaviek klientov bolo prepojiť kuchyňu s obývacou izbou, keďže v stiesnených, svahovitých pomeroch to nebolo možné vyriešiť „klasicky“, v jednej úrovni, vytvorili sme vertikálny prepoj cez galériu. Obývacia izba si ponecháva kontakt s polátriom a zároveň má plnohodnotné prepojenie so záhradou a výhľadom na Braunsberg.