RD M Bučany

Miesto stavby: Bučany
Veľkosť pozemku: 1065m2
Zastavaná plocha: 237m2
Úžitková plocha: 192m2
Projekt: 2019

Realizácia: 2019 – 2022

 

Západe orientovaný pozdĺžny pozemok so stúpajúcim svahom smerom k západu predurčil hmotovú kompozíciu kedy samostatne stojaca garáž tvorí bariéru od ulice a podporuje uličnú čiaru. Za ňou je orientovaná hmota domu umiestnená na zvýšenej plošine s odtrhom od terénu. Výšková zonácia hmôt umožnila racionálnu dispozíciu kde izby sú orientované smerom ku garáži a vďaka výškovému prevýšeniu je ich výhľad smerovaný na vegetačnú strechu garáže. Okná k susedným pozemkom sú eliminované pre zachovanie súkromia a v časti smerujúcej k záhrade sa nachádza Obývací priestor s kuchyňou a jedálňou po celej šírke objektu smerovaný na západ.