RD – K

Miesto stavby: Trnava
Veľkosť pozemku: 782,0m2
Zastavaná plocha: 259,5m2
Úžitková plocha: 514,8m2
Projekt: 2018

 

Požiadavkou klienta bolo navrhnúť dom, v ktorom by mohol žiť a pracovať zároveň. Dve úplne odlišné prevádzky, rezidenčná a ambulantná, s rôznymi hygienickými a prevádzkovými nárokmi sme sústredili do jedného objemu bez toho, aby sa navzájom obmedzovali a mohli súčasne vedľa seba, resp. nad sebou fungovať.

Ako výrazový prvok sme zvolili kompaktný pravidelný objem kubusu. Vybratím z neho sa vytvoril priestor na chránený vstup do rodinného domu a garáže na prízemí. Celý ustúpený objem je lemovaný lamelovou cédrovou fasádou pokračujúcou za roh, kde je situovaný vstup do ambulancií. Za vstupom sa nachádza schodisko, ktoré vedie do centrálnej čakárne na poschodí akcentované pultovým svetlíkom. Prevádzka rodinného domu a ambulancií je prepojená cez podružné schodisko vedúce do pracovne na poschodí.

Monumentalizujúci dojem disciplinovanej uličnej fasády umocňuje pravidelný raster veľkých štvorcových okien, s olemovanými osteniami. Opakom uzavretého formálneho uličného stvárnenia, je záhradná, otvorená, juho-západná fasáda prízemia, ktorá prislúcha len obyvateľom rodinného domu a poskytuje im dostatok súkromia.