Polyfunkčný dom Senica

Miesto stavby: Senica
Veľkosť pozemku: 1696m2
Zastavaná plocha: 537m2
Úžitková plocha: 2471m2
Projekt: 2012
Autori: Ing. arch. Peter Hanzlíček, Ing. arch. Robert Hnát, Ing. arch. Branislav Hnát

Zadaním bolo navrhnúť polyfunkčný objekt s funkciami obchodu, služieb, administratívou a bývaním, ktorý najlepšie využije zložitý lichobežníkový pozemok bývalého trhoviska s jeho špecifickými limitmi. Na severe rušná križovatka, z juhu tesná blízkosť rieky Vrbovčanka, napojenie na nákupné centrum a nakoniec zalomený tvar ochranného pásma nachádzajúci sa priamo na riešenom pozemku.
Snažili sme sa zdanlivý „handicap“ územia využiť, na vytvorenie nášho lajtmotívu, ktorý sprevádza celý navrhovaný dom. Zložitý pôdorys sme na každom podlaží trochu pozmenili a objem nenásilne gradovali k pohľadovo „najatakovanejšej“ časti – hlavnej príjazdovej cesty. Vertikálne je objekt členený „klasicky“, v závislosti od funkcie; parter (podnož) – obchod a služby, telo – administratíva, vrchná, odľahčená časť – bývanie.