Interiér domu MM

Miesto stavby: Bratislava
Úžitková plocha: 264m2
Projekt: 2015
Realizácia: 2015

Prioritnou požiadavkou klienta pri návrhu interiéru rodinného domu v Bratislave, bolo vyriešiť ťažiskový veľkopriestor. Pôvodný návrh počítal s dominantným nábytkovým monoblokom, umiestneným na severnej stene oproti veľkorysému preskleniu, ktorý v sebe integroval schodisko, komoru a sedenie.
Pri finalizácii hrubej stavby, prišla zo strany klienta požiadavka na konzervatívnejšie hmotovo-priestorové a materiálové riešenie. Pôvodne zamýšľaný dominantný nábytkový prvok sme výrazne zredukovali, novú kompozíciu sme odľahčili a rozdelili do troch úrovní. Na umocnenie tohto efektu sme prestriedali materiály jednotlivých „vrstiev“. Farebnosť celého priestoru určuje tmavo hnedá orechová dyha, doplnená bielymi prvkami v kuchyni a tmavými vo zvyšku priestoru. Bielená dubová podlaha tvorí podklad celej kompozícii a dáva jej vyniknúť.