H5 – Rekonštrukcia a dostavba historického objektu

Miesto stavby: Trnava, Halenárska ul. č.5
Veľkosť pozemku: 1186m2
Zastavaná plocha: 242m2 + 642m2
Úžitková plocha: 543m2 + 1242m2
Projekt: 2015
Realizácia: 2016-
Foto: Matúš Slavkovský

Meštiansky dom – zložité a zároveň veľmi zaujímavé zadanie. Kultúrna pamiatka v havarijnom stave sa nachádza v historickom centre Trnavy a je účasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.
Zadaním bolo zrekonštruovať historický objekt, zapojiť ho späť do „života“ a prinavrátiť mu stratený punc meštianskeho domu. Zároveň efektívne využiť priľahlú dvorovú časť na dostavbu polyfunkčného objektu v zmysle platného územného plánu. Návrh musel rešpektovať komplikované pomery okolitej historickej zástavby, ktoré značne determinovali novonavrhovaný objekt.
Pôdorysne návrh vytvára dve nádvoria. Prvé, uzavreté „polyfunkčné“ a druhé, otvorené „bytové“. Kompozične je novostavba členená do troch horizontálnych rovín. Spodná, otvorená časť je na stĺpoch a odľahčuje celý objekt. Stredná časť, tvorená plnou bielou hmotou perforovanou úzkymi okennými otvormi a doplnená o akcenty vystupujúcich tehlových stien z pôvodných asanovaných prístavieb. Celú kompozíciu uzatvára strešná krajina zo sedlových striech doplnená vikiermi.

Vizualizácie návrhu