Bytový dom Čepenská

Miesto stavby: Sereď
Veľkosť pozemku: 454,0m2
Zastavaná plocha: 328,6m2
Úžitková plocha: 829,2m2
Projekt: 2018
Autori: Ing. arch. Peter Hanzlíček, Ing. arch. Robert Hnát, Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD., Ing. Lukáš Kopiar

 

Návrh polyfunkčného bytového domu v blízkosti centra mesta Sereď, sa musel vysporiadať s množstvom komplikovaných limitov vyplývajúcich zo stiesnených podmienok zástavby, ako napríklad hygienickými (svetlotechnika), dopravnými, nepriaznivou severnou orientáciou hlavnej fasády do rušnej ulice, a v neposlednom rade, kompozičným – hmotovo priestorovým, keďže pozemok sa nachádza na rozhraní dvoch urbanistických princípov, ktoré bolo treba rešpektovať, v ideálnom prípade prepojiť.

Snahou bolo navrhnúť kompaktný objem, ktorý bude „držať“ uličnú čiaru naväzujúc na historickú zástavbu od centra, a s akcentom – podkosením voľného nárožia v partery na opačnej strane a tým ho prepojiť zo zapustenou fasádou začínajúcej „uvoľnenej“ bytovej zástavby. Kompaktnosť navrhovaného domu sme sa snažili ešte umocniť disciplinovanosťou fasády s pravidelným rastrom okenných otvorov.