BD – Zvončín

Miesto stavby: Zvončín – Veselá
Veľkosť územia: 18 968m2
Zastavaná plocha: 3674,8m2
Projekt: 2021

 

Navrhované objekty 4 bytových domov budú mať identický vzhľad a budú osadené v severovýchodnej časti pozemku v nezastavanom území a celková kompozícia bude tvorená rytmicky sa opakujúcim prvkom týchto objektov.

Hmotovo priestorový koncept rešpektuje zadefinované výškové a tvarové stvárnenie dotknutými orgánmi, kde bolo definované ako dve plnohodnotné nadzemné podlažia s podkrovím a sedlovým ukončením strešnej roviny.

Jednotlivé bytové domy majú obdĺžnikový pôdorysný tvar orientovaný s kratšou stranou k hlavnej ceste. Dlhšou stranou sú orientované do poloverejnej rekreačnej zóny vnútrobloku. V úrovni parteru z juhovýchodnej strany je vysunutý objem suterénu tvoriaci strešné terasy. Stredom strešnej roviny je navrhnuté výrazné vybratie hmoty, ktoré opticky rozbíja inak utilitárny tvar a slúži tiež ako strešná terasa. Celá slnečná juhovýchodná fasáda je riešená ako pavlačová s balkónmi a terasami s posuvnými tieniacimi prvkami ktoré vytvárajú dynamickú štruktúru. V štítoch podkrovia sú situované výrazné vybratia lodžií, ktoré dodávajú fasáde plasticitu.

Funkčne je návrh bytových domov rozdelený na 3 časti, čomu zodpovedá aj ich vizuálne stvárnenie. 1.časť – podzemné podlažie; slúži ako garáž pre rezidentov so samostatným vjazdom, ďalej sú tu situované pivničné kobky a technická miestnosť. 2.časť – bytová s jednoúrovňovými bytmi; jedná sa o 1. a 2. nadzemné podlažie, pôdorysne je stredovo symetrické, kde na prízemí sú zo severozápadnej strany situované dva pešie vstupy do objektu so zádverím, na ktoré nadväzuje chodba z ktorej sú prístupné byty. Byty na obidvoch podlažiach majú dennú časť orientovanú na juhovýchod s priamym vstupom na terasy na prízemí a pavlač na poschodí. 3.časť – bytová s mezonetovými bytmi. Byty sú prístupné z chodby na 3.np, kde sú situované denné časti, terasy a loggie orientované smerom do „vonkajších“ a „vnútorných“ štítov. Na II. podkroví (4.np) je situovaná nočná časť bytov.

Návrh v ďalšej časti počíta so solídnou „omietkovou“ architektúrou t.j. jednoodtieňová, pastelová omietka s rôznymi druhmi zrnitosti, ktorá celý koncept „figúru“ podporí. Rámy okenných otvorov a farba hliníkových paravánov bude riešená tiež v pastelovom odtieni. Prestrešenie je uvažované z plechovej hliníkovej krytiny pastelovej farby, ktorá bude korešpondovať s navrhovanou farebnosťou omietok.