BD – Bratislavská

Miesto stavby: Trnava
Veľkosť pozemku: 758m2
Zastavaná plocha: 227m2
Úžitková plocha: 444m2
Projekt: 2019

 

Kompaktný bytový dom so 7 bytovými jednotkami orientovaný na východ a západ je odpoveďou na efektívnu zastavanosť bývalých pozemkov záhrad v lokalite so zmiešanou zástavbou momentálne vyčlenenou aj pre malé bytové domy do 3 nadzemných podlaží. Hmota objektu je čiastočne zdvihnutá na stĺpoch o polovicu výšky podlažia, čo umožňuje parkovanie pod objektom a tým pádom sa uvoľňuje uličná čiara pre zeleň. Jednotlivé bytové jednotky sú zo strany ulice uskakované v línii uličnej čiary, čím sa zdá byť dom užší. Snahou bolo efektívne využiť pozemok, zastavať čo najmenšiu plochu a vytvoriť za objektom BD priestor pre zdieľanú záhradu pre vlastníkov bytov. Bytový dom mal byť aj malým návodom ako by sa dalo pracovať aj s ostatnými pozemkami nachádzajúcimi sa na tejto ulici, tým, že bočné steny sú plné len s prisvetlovacími otvormi tak nechávame priestor pre možnosť budúcej výstavby na susedných pozemkoch.